Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni to pierwsza niepubliczna uczelnia na Pomorzu. Wielokrotnie wyróżniana w prestiżowych ogólnopolskich rankingach.

„Mieścimy się w Gdyni, bo jesteśmy tacy jak Gdynia – nowocześni i młodzi duchem. Podobnie jak nasz Patron – wicepremier Kwiatkowski, wolimy wyznaczać standardy, zamiast im dorównywać.” – dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB Gdynia.

Stawiamy na praktyczne przekazywanie wiedzy i szanujemy czas naszych studentów. Wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach, organizują zajęcia nie tylko w formie wykładów, ale także warsztatów, studium przypadków, ćwiczeń, czy też wizyt studyjnych. Program „Studiuj i pracuj” pozwala studentom godzić naukę z pracą i aktywnościami indywidualnymi. W ofercie edukacyjnej na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych mamy kilkadziesiąt atrakcyjnych kierunków i nowoczesnych specjalności, dostosowywanych do rynku pracy i specyfiki regionu.

Uczelnia Kwiatkowskiego w Gdyni jest mocno zaangażowana w rozwój lokalnej społeczności. Nasi studenci aktywnie uczestniczą w miejskich wydarzeniach, organizują zbiórki społeczne, angażują się charytatywnie, działają na rzecz budowania świadomości społecznej. Flagowym wydarzeniem jest seria gier miejskich, przybliżająca historyczne postacie, zasłużone dla Gdyni. „Sekretna Gdynia Kwiatkowskiego” 2020 r. jest kolejnym wkładem WSAiB Gdynia w aktywizację i rozwój mieszkańców oraz sympatyków miasta.

Więcej na stronie www.wsaib.pl w zakładce „O Uczelni”.